barokamera sofia
Безопасна ли е барокамерата?
барокамера

“Primum no nocere” така започваше лекциите любимия на мнозина водолазни инструктори Д. Йорданов през далечната 1974 год.

Преди всичко да не вредим. Така ще навляза в темата за безопасността на използваните у нас барокамери на иначе толкова ефективния терапевтичен метод  Хипербарна оксигенация.

Подозирам, че с нея ще си навлека ред негативни отзиви, но съм убеден и че специалистите в областта, експлоатиращи тези съоръжения са достатъчно наясно и ще разберат нейния смисъл.

Когато говорим за хипербарна оксигенация обикновено аудиторията се впуска в дебрите на медицината без да се съобразява, че лекарите които  са на “Ти” с този метод  всъщност се броят на пръстите на едната ми ръка./ за съжаление/.

Обикновено родителите се вълнуват как да бъдат облечени децата /когато говорим за малките ни пациенти/, къде разрешават внасяне на таблет, телефон и др. любими детски неща. Разбираемо. Повечето от тях са със специални потребности. Цената на процедурите. Важен за всички въпрос.

А цената на човешкия живот – Вашият, на Вашите деца, на обслужващия персонал на барокамерата и всички около нея ?

Това разбира се е само риторика, но статистическата справка от използването на метода има и своите не особено добри страни. И слава Богу, че процента е относително малък.

Доколкото всичко написано дотук е за широката аудитория, няма да се впускам в детайлите. По скоро ще Ви представя някои неоспорими факти.

  1. Процентно съдържание на кислород в околната среда по-голяма от 23 % се счита за пожароопасно.
  2. Въздух компресиран до 1.5 бара съдържа  кислород равно на  52 %  при нормално атмосферно налягане.
  3. Скоростта на горене на свещ при това налягане е с 30 % по- висока. Не правете този опит !
  4. Скоростта на разпостраняване на пожар при тези параметри нараства от няколко десетки пъти до стотици.
  5. Физичните закони показват , че налягане по ниско от 1.7 ата /популярните 7 метра воден стълб/ всъщност не е терапевтично.

Ако ползвате назална маска без дихателен автомат изхвърлящ издишания кислород извън камерата /течащ в камерата кислород/ и обем на камерата от 2-3 куб. метра само за броени минути средата ще стане взривоопасна.

Преди да влезете в камерата поискайте подробен инструктаж.

Проверете без напомняне за неразрешени предмети.

Не настоявайте за внасяне на таблети , телефони или др. електрически играчки.

Погледнете пожарогасителя в камерата и помислете как бихте го използвали при необходимост. Ако е необходимо поискайте съвет .

Задайте въпрос има ли камерата независима и ефективна пожарогасителна система без Ваше участие.

Проверете следят  ли се  физиологичните параметри на средата в камерата – % Кислород, % въглероден двуокис, температура и др. за всеки сеанс.

Безспорно всички системи за сигурност са сложни, скъпи, в повечето случаи  стойността им е съпоставима със стойността на цялата камера, изискват добре обучен и квалифициран персонал , но нека не забравяме, че при инцидент така необходимия и ефективен метод ще отиде за десетки години в историята.

Подписвайки бланката за информирано съгласие се замислете над това и потърсете Вашата лична отговорност за безопасното Ви пребиваване в барокамерата. И то ще ви бъде полезно- повярвайте ми.

Инж. Р. Рачев, конструктор,

Медицински център Барокамера ООД