Медицински център "Барокамера"

Как да се свържете с нас

Хипербарния комплекс се намира в сградата на ХХ ДКЦ