Показания за използване на хипербарната оксигенация

Показанията са условно разделени в четири групи:

Абсолютни показания

Без използване на ХБО риска от летален изход или загуба на органи е много висок.

 • Клостридиална инфекция
 • Отравяне с СО /въглероден окис/
 • Отравяне с метхемоглобинообразователи
 • Газова емболия на съдовете
 • Декомпресионна болест
 • Баротравма на белите дробове
 • Ботулизъм
 • Тромбоемболия на белодробни артерии
барокамера в софия

Показания с изразен несъмнен ефект

Разкъсва се порочния кръг, в резултат на което се постига стабилен регрес в развитиета на заболяването.

 • Остра непроходимост на магистрални артерии- тромбоза,емболия,травматически увреждания в пред и следоперационен период
 • Исхемичен инсулт
 • Интракраниален аневризъм в следоперационен период
 • Постхипоксична енцефалопатия в остър стадий
 • Травми на гръбначен мозък
 • Интоксикация със сърдечни гликозиди
 • Постхипоксично нарушение на мозъчното кръвообращение
 • Остра бъбречна недостатъчност, в това число остър хепатит в резултат на отравяния с хепатотропни отрови
 • Механична жълтеница след отстраняване на причините
 • Язвена болест на пилодуоденална зона
 • Остра бъбречна недостатъчност
 • Аеробна ранева инфекция
 • Неклостридиална анаеробна инфекция
 • Динамична чревна непроходимост
 • Перитонит след отстраняване на причините
 • Термична травма
 • Сепсис
 • Постковид синдром и усложненията му
 • Фрактура на кости с изразено нарушение на регионално кръвообращение
 • Забавена консолидация нта фрактури
 • Отравяния с опиати
 • Отравяния с психотропни препарати
 • Тежък алкохолен абстинентен синдром
 • Отравяне с психоактивни вещества.
 • Белодробни проблеми в резултат на работа в силно замърсена околна среда /мини,въгледобивни , стоманолеарски предприятия, оловно-цинково и медодобивно производство и др/
 • Радионекрози

Целесъобразност за използване – ХБО

Увеличава общия ефект на лечението но оздравяване не настъпва. Удължава се периода на ремисия

 • Трофични язви на крайниците
 • Облитериращи заболявания на крайниците
 • Диабет-декомпенсиран, инсулинозависим и диабетни усложнения. Диабетно стъпало . Ретинопатия и неврит на слухов нерв.
 • Стенокардия при покой и натоварване
 • Заболяване на щитовидната жлеза
 • Аритмичен вариант на исхемична болест на сърцето
 • Предсърдно мъждене
 • Белодробен оток
 • Постхеморагичен синдром
 • Чернодробна цироза
 • Остро нарушено кръвообращение на ретината
 • Токсична дистрофия на зрителен нерв при отравяне с метилов алкохол
 • Пародонтоза, некротичен язвен гингивит и стоматит
 • Хеморагичен инсулт в постоперативен стадий.
 • Хронична бъбречна недостатъчност
 • В ортопедичната практика
 • Репродуктивни проблеми
 • Мъжко безплодие и разстройство на половата функция у мъжете
 • Заболявания на уринарния тракт
 • Психично разстройство на невротично ниво
 • Множествена склероза
barokamera

Използване в качеството на допълнителен метод

При използване на ХБО се постига локален ефект или профилактика

 • Остър вирусен хепатит
 • Вяло гранулиращи рани
 • Следоперативни рани в пластичната хирургия
 • Остра ранева инфекция
 • Заболавания на простатата
 • Усложнения след лъчетерапия
barokamera