Цени Барокамера

Като се има пред вид спецификата на кислородното насищане на организма, за очаквани резултати се прилагат комплекс от 10, 15, 20,  30  и повече процедури по схема. По тази причина прилагаме пакетни цени както следва:

При 10 процедури

70 лв.
на процедура
  •  

При 20 процедури

65 лв.
на процедура
  •  

При 30 процедури

60 лв. на процедура.
Опция две безплатни процедури.
  •  

Придружителите на деца с дишане на кислород заплащат 40лв/процедура.

Периодично се предлагат промоционални пакети с цени от 50 лв, както и безплатни процедури.

Предприятия изпращащи над 10 бр.служители заплащат по 50 лв на процедура.

Животоспасяващите  процедури са безплатни.

Тренировъчни процедури за водолази на дълбочина по-голяма от 30м. се заплащат по 70 лв.

Тренировъчни и сертификационни спущания до 20 м. се заплащат по 60 лв.

Забележка :Стойността на  хипербарната терапия е функция на налягането и времето прекарано на това налягане. Съгласно закона на Бойл-Мариот използваното количество кислород на дълбочина 10 м /2 бара/ е два-пъти повече от кислорода употребен на морското равнище – нормално атмосферно налягане.