barokamera sofia
Какво е Хипербарна оксигенация (ХБO) или Лечение с кислород под повишено налягане?
barokamera

Хипербарната оксигенация (ХБO) e медицинска дейност изразяваща се в лечение с кислород под повишено налягане на някои специфични медицински индикации. Отдавна установена като основна терапия при лечение на отравяне с въглероден окис, газова емболия , газ гангрена и декомпресиони разстройства сега хипербарната оксигенация е с постоянно нарастваща роля като допълнително лечение за   преодоляването на редица симптоми, които са трудно податливи за лечение с конвенционалните методи на терапия . ( над 80 нозологични единици се повлияват от ХБО )

Хипербарна оксигенация лечение с кислород